اجاره ویلا ماسال-اجاره کلبه جنگی در ماسال-ویلا اجاره ای در ماسال

منو
كلبه فوق داراي دواتاق بوده  و ييلاق ماسال قرار گرفته است.وداراي وچراغ نفتي مي باشد ورختخواب و براي خواب موجود…