اجاره ویلا ماسال-اجاره کلبه جنگی در ماسال-ویلا اجاره ای در ماسال

منو

امام زاده شالما

 

 

1-11-321-61-4article732112_Z1q4fwVw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه توريستي وسياحتي شالما وشالما كوه در مسير روستاي چسلي بسيار زيبا وديدني هست فاصله ان با ويلا ي مذكور 10 كيلومتر مي باشد.

دیدگاه ها